Hardloop begeleiding

TRAININGS BEGELEIDING

Hardloopbegeleiding is een waardevolle aanpak voor zowel beginners als ervaren hardlopers die hun prestaties willen verbeteren en blessures willen voorkomen. Een persoonlijk hardloopschema is essentieel om de individuele behoeften, doelen en het niveau van de hardloper te weerspiegelen.

Wellicht wil je beginnen met hardlopen of ben je al een geroutineerde marathonloper. Iedereen krijgt op een juiste wijze een geheel persoonlijke begeleiding. Ook wanneer je lange tijd geblesseerd bent geweest kunnen we je weer begeleiden naar jouw vastgesteld doel.

Je krijgt een volledig persoonlijk hardloopschema met altijd een trainer/coach op de achtergrond.

Online Begeleiding Bedrijven Online bedrijfsfitness Online Workout bedrijven Persoonlijk begeleiding

EFFECTIEF EN DOELGERICHT TRAINEN

Tijdens het gehele trainingstraject staan jouw wensen en doelstellingen centraal.

Je traint op de dagen en tijdstippen wanneer het je schikt. Alle trainingen zijn op elkaar afgestemd en leiden naar jouw uiteindelijke doel.

Uiteraard wordt er goed rekening gehouden met jouw belastbaarheid wat zorgt voor een sterk verminderde kans op blessures. Het schema wordt altijd aangepast aan jouw actuele situatie.

Door een gevarieerd schema en de coaching van de trainer blijf je gemotiveerd. De resultaten komen door een gestructureerde en gerichte samenwerking.

Hardlooptrainer motivatie Hardlopen Hardloopcoach Vlaardingen Schiedam Maassluis
Trainingsprogramma

Persoonlijk schema

Na een persoonlijk gesprek of een intake op afstand zullen we samen een vervolgtraject uitstippelen. We bespreken naast jouw doel alle details en de wijze van begeleiding en coaching. Hierna krijg je een speciaal op maat gemaakt schema en kun je van start. Omdat je regelmatig feedback geeft, wordt jouw schema voortdurend aangepast aan je huidige situatie en niveau. Op deze manier zorgen we ervoor dat je altijd het beste trainingsprogramma hebt.

Feedback

Flexibiliteit

Het schema is gebaseerd op jouw persoonlijke wensen. Wat is je doel en wat is je huidige conditie? Wat is je belastbaarheid? Hoeveel ervaring heb je? En wanneer en hoe frequent wil je trainen? Je hebt 24/7 ondersteuning. Al je vragen kun je voorleggen en jouw ervaringen delen.

Wat het schema echt persoonlijk maakt, is de flexibiliteit om aanpassingen te doen op basis van de feedback van de hardloper. Het is een dynamisch proces dat rekening houdt met het dagelijks leven, stressniveaus en individuele reacties op training.

Hardloop schema

Per afgesproken periode krijgt je een nieuw schema opgestuurd. Je geeft regelmatig jouw feedback zodat het schema verder uitgewerkt en/of aangepast wordt. Dankzij het directe contact kunnen we snel aanpassingen maken en blijf je niet met vragen zitten. Met het gevarieerde schema en de coaching gaan we je helpen plezier te hebben in training en gemotiveerd te blijven.

Kortom, hardloopbegeleiding met een persoonlijk schema is de sleutel tot effectieve training, voortgang en het behalen van individuele doelen, terwijl het welzijn van de hardloper altijd voorop staat.

Veel hardlopers zijn je al voorgegaan en gebruiken deze methode met grote tevredenheid.

Hardloop Begeleiding Sterklopen Vlaardingen Schiedam Maassluis

Persoonlijke hardloopbegeleiding biedt op maat gemaakte trainingen en begeleiding, waardoor effectieve resultaten en blessurepreventie worden bevorderd.

Vrijheid

Trainen zonder tijds-, of groepsdruk.

Geschiktheid

Het is geschikt voor iedereen, ongeacht je doelstelling.

Effectief

Het is een effectieve vorm van training omdat je één-op-één begeleiding en individuele aandacht krijgt.

Persoonlijk

Je ontvangt een persoonlijk trainingsschema geheel gericht op jouw doelstelling (en).

Tijdbesparend

Geen reistijd en geen vast tijdstip. Zo bespaar je tijd! Daarbij geeft het je optimale resultaten.

Feedback

Door je vragen en feedback te beantwoorden, blijf je gemotiveerd en word je geïnspireerd.

Ontvang Persoonlijke Begeleiding op Maat

Ja, het is een investering, maar wat is een betere investering dan die in je eigen gezondheid en welzijn? Kies voor succes. Kies voor een programma dat het waard is.

Neem vandaag nog contact met ons op als je op zoek bent naar gepersonaliseerde professionele begeleiding, met een toegewijde trainer of coach die altijd voor je klaarstaat.

Ons primaire streven is om jouw doel succesvol en zonder blessures te behalen.

Vraag vrijblijvend om meer informatie
Hardloopschema intakeformulier
Privacy- en cookiebeleid
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Privacyverklaring
Sterklopen, gevestigd aan Callenburgstraat 118,  3134GH Vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://www.sterklopen.nl Callenburgstraat 118 3134GH Vlaardingen Tel.: +31629568938 Hanno Sterk is de functionaris gegevensbescherming van Sterklopen. Hij is te bereiken via info@sterklopen.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Sterklopen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Via aanmelding contactformulier website en/of e-mail:
- Voor- en achternaam - Telefoonnummer - Woonplaats - E-mailadres
Lijst met gegevens van de klant via een app en/of website bij aanschaf producten:
- Bedrijfsnaam - Straatnaam huisnummer - Telefoonnummer - Postcode - Land - Woonplaats
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sterklopen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Sterklopen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken - Om goederen en diensten bij u af te leveren - Sterklopen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Sterklopen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sterklopen) tussen zit. Sterklopen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: eM Client, i.vm. ledenadministratie en mailing. WhatsApp i.v.m. snelle communicatie. Deze laatste na expliciete toestemming.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Sterklopen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: Alle Sterklopen Trainingen: Naam, Telefoonnummer, E-mailadres> 1 jaar na de laatste deelname aan een der trainingen.
Delen van persoonsgegevens met derden
Sterklopen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen door een website die u bekijkt. Daarmee is uw computer, tablet of telefoon te herkennen tijdens uw bezoek. Voor sommige cookies moet u eerst toestemming geven. Sterklopen maakt gebruik van functionele en analytische cookies.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sterklopen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sterklopen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sterklopen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sterklopen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@sterklopen.nl
Save settings
Cookies settings