Wandelen in Vlaardingen

SPORTIEF WANDELEN

Wilt u beginnen met een sportieve manier van bewegen? Sterklopen voorziet u in deze behoefte.

Sportief wandelen is wandelen, maar dan op een sportievere manier dan zomaar een stukje wandelen. Er wordt stevig doorgewandeld maar wel op een niveau dat een gesprek voeren nog goed te doen is.

Uw leeftijd speelt geen rol. Iedereen kan deelnemen doordat het sportief wandelen een veilige manier van bewegen is. Het is voor iedereen die aan zijn of haar fitheid wil werken de ideale activiteit.

Door de professionele begeleiding en een verantwoorde trainingsmethodiek biedt het meer dan het gewone wandelen.

Samen trainen is gezellig en is een extra stimulans om je op weg te helpen naar een betere conditie.

Welkom om deel te nemen!

LOOP MET ONS MEE

Door op een verantwoorde wijze te trainen is bij sportief wandelen de kans op blessures gering. Naast het wandelen zullen er tijdens de actieve pauzes spierversterkende oefeningen worden aangeboden en zal er aandacht zijn voor de lichaamshouding.

Verder wordt er gewerkt aan coördinatie, evenwicht en beweeglijkheid. Sportief wandelen bij Sterklopen kenmerkt zich door:

Vrijheid om deel te nemen zonder lidmaatschap en altijd een prettige sociale sfeer in de groep. Daarbij is er een professionele trainer die uw belangen begrijpt!

De trainingen worden op een veilige en plezierige wijze gegeven. Vraag gerust om meer informatie. U bent welkom om deel te nemen!

DE TRAINING

Tijdens de training wordt er geen gebruik gemaakt van extra attributen (gewichten o.i.d.) maar maken we gebruik van alle elementen die we onderweg tegen komen en daarbij uiteraard ons eigen lichaam.

Door zonder gewichten te werken wordt de kans op overbelasting en blessures verkleint en geeft het de vrijheid om vrij te bewegen voor de wandel onderdelen. Het is aan te raden sportkleding dan wel makkelijk en rekbaar zittende kleding te dragen i.v.m. de diverse lichaamsoefeningen die we tijdens de trainingen zullen uitvoeren. De trainingen worden gegeven op:

Dinsdagochtend 9:30 uur Vrijdagochtend   9:30 uur 

Het enige wat u nodig heeft is sportieve kleding waarin u makkelijk kan bewegen en een paar hardloop-, of wandelschoenen. Bedenk dat veel aantrekken en soepel bewegen meestal niet samengaan.

Voor deelname dient u een redelijke basisconditie te hebben. Het wandeltempo ligt namelijk hoger dan bij een rustige wandelpas. Er wordt uiteraard wel rekening gehouden met niveau verschillen.

U kunt iedere week weer zelf bepalen aan welke training(en) u deelneemt.

SPORTIEF WANDELEN

Sterklopen hanteert geen abonnement, inschrijfkosten of verdere verplichtingen. U voldoet alleen de kosten wanneer u deelneemt.

Wij trainen in en om de Vlaardingse polder en verzamelen bij sportcentrum Polderpoort te Vlaardingen.

Wellicht leuk om te weten: Onze jongste deelnemer is net de 20 gepasseerd. De deelnemer met de meeste jaren loopt super goed en heeft er ruim 80 afgetekend. 

Motto is: Samen uit, samen thuis. En..,het moet vooral ook leuk blijven!

Alle vrijheid!

Veel leuker en makkelijker kunnen we het niet maken!

Waar u bij veel sportaanbieders inschrijfgeld en lidmaatschapsgeld zal moeten betalen hanteert Sterklopen deze niet. U hoeft zich na een eerste aanmelding ook niet meer aan of af te melden. Dat is wel zo makkelijk!

Geen inschrijfgeld

Aangezien er niets geregistreerd hoeft te worden, betaald ook niets!

Geen Abonnement

U voldoet alleen de kosten wanneer u deelneemt aan een training.

Geen Lidmaatschap

U hoeft geen lid te worden van een vereniging of organisatie.

Geen opzegtermijn

Uiteraard jammer wanneer u niet meer komt, maar klaar is klaar en per direct.

Loop deze week nog met ons mee en Wandel je Fit!

Geen abonnement | Geen extra kosten | Geen lidmaatschap

Vraag gerust en vrijblijvend om informatie
Privacy- en cookiebeleid
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Privacyverklaring
Sterklopen, gevestigd aan Callenburgstraat 118,  3134GH Vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://www.sterklopen.nl Callenburgstraat 118 3134GH Vlaardingen Tel.: +31629568938 Hanno Sterk is de functionaris gegevensbescherming van Sterklopen. Hij is te bereiken via info@sterklopen.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Sterklopen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Via aanmelding contactformulier website en/of e-mail:
- Voor- en achternaam - Telefoonnummer - Woonplaats - E-mailadres
Lijst met gegevens van de klant via een app en/of website bij aanschaf producten:
- Bedrijfsnaam - Straatnaam huisnummer - Telefoonnummer - Postcode - Land - Woonplaats
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sterklopen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Sterklopen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken - Om goederen en diensten bij u af te leveren - Sterklopen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Sterklopen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sterklopen) tussen zit. Sterklopen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: eM Client, i.vm. ledenadministratie en mailing. WhatsApp i.v.m. snelle communicatie. Deze laatste na expliciete toestemming.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Sterklopen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: Alle Sterklopen Trainingen: Naam, Telefoonnummer, E-mailadres> 1 jaar na de laatste deelname aan een der trainingen.
Delen van persoonsgegevens met derden
Sterklopen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen door een website die u bekijkt. Daarmee is uw computer, tablet of telefoon te herkennen tijdens uw bezoek. Voor sommige cookies moet u eerst toestemming geven. Sterklopen maakt gebruik van functionele en analytische cookies.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sterklopen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sterklopen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sterklopen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sterklopen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@sterklopen.nl
Save settings
Cookies settings