Sportief Wandelen

Sportief Wandelen

Als u op zoek bent naar een sportieve manier van bewegen, dan biedt Sterklopen de perfecte oplossing in de vorm van sportief wandelen.

Sportief wandelen is een vorm van wandelen waarbij u stevig doorwandelt, maar nog wel op een niveau waarop u gemakkelijk een gesprek kunt voeren. Het is een meer actieve en sportieve vorm van wandelen dan zomaar een stukje wandelen.

Bij sportief wandelen speelt uw leeftijd geen rol. Het is een veilige manier van bewegen, waardoor iedereen kan deelnemen.

Door de professionele begeleiding en verantwoorde trainingsmethodiek biedt sportief wandelen meer dan alleen gewoon wandelen. Samen wandelen is niet alleen gezellig, maar het kan ook een extra stimulans zijn om te werken aan een betere conditie.

Wandelen groepsuitje Vlaardingen Gids Broekpolder

Bij sportief wandelen is de kans op blessures gering doordat er op een verantwoorde wijze wordt getraind. Naast het wandelen worden er tijdens de actieve pauzes spierversterkende oefeningen aangeboden en wordt er aandacht besteed aan de lichaamshouding. Dit draagt bij aan een betere algehele fitheid en verkleint de kans op blessures tijdens het wandelen.

Verder wordt er gewerkt aan coördinatie, evenwicht en beweeglijkheid. Sportief wandelen bij Sterklopen kenmerkt zich door:

Vrijheid om deel te nemen zonder lidmaatschap. Een prettige sociale sfeer in de groep. Professionele begeleiding.

De trainingen worden op een veilige en plezierige wijze gegeven. Vraag gerust om meer informatie. U bent welkom om deel te nemen!

Sportief wandelen Vlaardingen Sterklopen

DE TRAINING

Bij sportief wandelen wordt geen gebruik gemaakt van extra attributen zoals gewichten. Dit vermindert de kans op overbelasting en blessures tijdens het wandelen en geeft meer vrijheid om op een natuurlijke en ontspannen manier te bewegen. Op deze manier wordt het lichaam op een veilige en effectieve manier getraind en kan er op een plezierige manier gewandeld worden.

Het dragen van sportkleding of makkelijk en rekbaar zittende kleding is zeker aan te raden tijdens het sportief wandelen. Tijdens de trainingen zullen namelijk diverse lichaamsoefeningen worden uitgevoerd, waardoor het belangrijk is dat de kleding comfortabel en flexibel is en voldoende bewegingsvrijheid biedt.

Powerwalking Vlaardingen

Voor deelname dient u een redelijke basisconditie te hebben. Het wandeltempo ligt namelijk hoger dan bij een rustige wandelpas. De basissnelheid ligt op ongeveer 5,5 – 6,0 km/uur.

Er wordt uiteraard wel rekening gehouden met niveau verschillen. Een sportieve wandeltraining duurt tussen de 75 en 90 minuten. U kunt iedere week weer zelf bepalen aan welke training(en) u deelneemt.

Motto is: Samen uit, samen thuis. En.., het moet vooral ook leuk blijven!

Bekijk het rooster Sportief Wandelen

SPORTIEF WANDELEN

Bij Sterklopen hoeft u geen abonnement af te sluiten en zijn er ook geen inschrijfkosten of andere verplichtingen. U betaalt alleen voor de trainingen waar u daadwerkelijk aan deelneemt.

Voor een 1e gratis proefles bent u altijd van harte welkom. Gebruik onderstaande knop om deze aan te vragen.

Proefles

Onze wandelroute bevindt zich vaak in en rondom de prachtige Vlaardingse Broekpolder. We verzamelen op de locatie van sportcentrum Polderpoort in Vlaardingen.

Wandelen in Vlaardingen
Privacy- en cookiebeleid
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Privacyverklaring
Sterklopen, gevestigd aan Callenburgstraat 118,  3134GH Vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://www.sterklopen.nl Callenburgstraat 118 3134GH Vlaardingen Tel.: +31629568938 Hanno Sterk is de functionaris gegevensbescherming van Sterklopen. Hij is te bereiken via info@sterklopen.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Sterklopen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Via aanmelding contactformulier website en/of e-mail:
- Voor- en achternaam - Telefoonnummer - Woonplaats - E-mailadres
Lijst met gegevens van de klant via een app en/of website bij aanschaf producten:
- Bedrijfsnaam - Straatnaam huisnummer - Telefoonnummer - Postcode - Land - Woonplaats
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sterklopen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Sterklopen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken - Om goederen en diensten bij u af te leveren - Sterklopen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Sterklopen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sterklopen) tussen zit. Sterklopen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: eM Client, i.vm. ledenadministratie en mailing. WhatsApp i.v.m. snelle communicatie. Deze laatste na expliciete toestemming.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Sterklopen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: Alle Sterklopen Trainingen: Naam, Telefoonnummer, E-mailadres> 1 jaar na de laatste deelname aan een der trainingen.
Delen van persoonsgegevens met derden
Sterklopen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen door een website die u bekijkt. Daarmee is uw computer, tablet of telefoon te herkennen tijdens uw bezoek. Voor sommige cookies moet u eerst toestemming geven. Sterklopen maakt gebruik van functionele en analytische cookies.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sterklopen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sterklopen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sterklopen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sterklopen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@sterklopen.nl
Save settings
Cookies settings