Sportief Bewegen

Sportief Bewegen

De gemeentes Vlaardingen en Maassluis organiseren al vele jaren verschillende soorten trim/sportinstuiven. Er is voor elk wat wils en op verschillende tijdstippen. Een goede sfeer staat bij elke instuif altijd voorop!

Sterklopen geeft 3x per week een leuke en gevarieerde training waarbij iedereen op zijn eigen niveau kan aansluiten.

Sportief bewegen Sterklopen Maassluis

De Ochtendinstuif

Wilt u uw conditie, lenigheid en kracht op peil houden?

Dit kan op uw eigen niveau bij deze sportinstuif sportief bewegen. Gezelligheid mag niet ontbreken!

Woensdag 10:00 tot 11:00 uur. Westhouder Smithal, Maassluis.

De kosten van € 3,00 voldoet u per keer per pinpas.

Sportief Bewegen Maassluis Vlaardingen

Middag sportinstuif

Een uur lang afwisselende conditie-, en krachtverbeterende oefeningen voor met name 50 +ers. Dit kan op uw eigen niveau bij deze sportinstuif. Gezelligheid mag niet ontbreken!

Dinsdag 14:30 tot 15:30 uur. Erasmushal, Vlaardingen

De kosten van € 3,75 voldoet u per keer per pinpas.

Sportinstuif Vlaardingen Sportief bewegen

Impressie

Deze video geeft een indruk van de sportinstuif.

Bekijk hier het rooster Sportief Bewegen

De Avondinstuif

Een uur lang afwisselende conditie-, en krachtverbeterende oefeningen voor jong en oud. Daarna kan er vrijwillig worden deelgenomen aan diverse spelen.

Maandag van 19:00 tot 20:30 uur. Olympiahal, Maassluis.

De kosten van € 3,50 voldoet u per keer per pinpas.

55+ bewegen Maassluis Vlaardingen Instuif Sterklopen

U bent altijd welkom voor een gratis proefles!

Gratis Proefles
BEWEEG MET ONS MEE!

Sportief Bewegen

U bent van harte welkom bij de instuiven. Doe gerust een keer mee!

Proefles

Vrijblijvend

Deelname is vrijblijvend en zonder verplichtingen. U betaalt dan ook per keer m.b.v. uw pinpas.

 learn more

Veiligheid

Deelname aan de diverse activiteiten is geheel voor eigen risico. Neem bij twijfel over uw mogelijkheden, eerst even contact op met uw huisarts.

 learn more

Wanneer niet

Let op: In de diverse vakanties kan het zijn dat de accommodaties gesloten zijn. In deze periodes zijn er dan ook geen triminstuiven.

 learn more

Afwisselend

Iedere week zijn er weer andere oefeningen zodat het bewegen leuk en uitdagend blijft.

 learn more
Privacy- en cookiebeleid
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Privacyverklaring
Sterklopen, gevestigd aan Callenburgstraat 118,  3134GH Vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://www.sterklopen.nl Callenburgstraat 118 3134GH Vlaardingen Tel.: +31629568938 Hanno Sterk is de functionaris gegevensbescherming van Sterklopen. Hij is te bereiken via info@sterklopen.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Sterklopen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Via aanmelding contactformulier website en/of e-mail:
- Voor- en achternaam - Telefoonnummer - Woonplaats - E-mailadres
Lijst met gegevens van de klant via een app en/of website bij aanschaf producten:
- Bedrijfsnaam - Straatnaam huisnummer - Telefoonnummer - Postcode - Land - Woonplaats
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sterklopen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Sterklopen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken - Om goederen en diensten bij u af te leveren - Sterklopen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Sterklopen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sterklopen) tussen zit. Sterklopen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: eM Client, i.vm. ledenadministratie en mailing. WhatsApp i.v.m. snelle communicatie. Deze laatste na expliciete toestemming.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Sterklopen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: Alle Sterklopen Trainingen: Naam, Telefoonnummer, E-mailadres> 1 jaar na de laatste deelname aan een der trainingen.
Delen van persoonsgegevens met derden
Sterklopen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen door een website die u bekijkt. Daarmee is uw computer, tablet of telefoon te herkennen tijdens uw bezoek. Voor sommige cookies moet u eerst toestemming geven. Sterklopen maakt gebruik van functionele en analytische cookies.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sterklopen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sterklopen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sterklopen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sterklopen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@sterklopen.nl
Save settings
Cookies settings