Running Bootcamp Schiedam

TRAIN OOK MET ONS MEE

Running Bootcamp is een groepstraining die conditie- en krachtoefeningen combineert. Deze training wordt altijd in de buitenlucht gehouden. Tijdens deze bootcamp wordt er gebruik gemaakt van obstakels die in de omgeving aanwezig zijn, denk bijvoorbeeld aan bankjes, stoepranden, hekken en heuvels. 

De oefeningen gecombineerd met het hardlopen maakt het een superleuke en uitdagende training waarbij elke spiergroep kan worden aangesproken.

De routes zijn gevarieerd en er is geen speciale uitrusting vereist.

EEN EFFECTIEVE TRAINING

Running Bootcamp is de ultieme combinatie van hardlopen en fitnessoefeningen. Door het hardlopen te combineren met lichaamsversterkende oefeningen maak je snel progressie.

Met de aangeboden coördinatieve en motorische oefeningen wordt deze training helemaal compleet. Vaak wordt er alleen zeer specifiek getraind waarbij wordt vergeten dat het hele lichaam sterk moet zijn.

De Running Bootcamp is een zeer effectieve training, precies op maat gemaakt.

Het betreft een gevarieerde training waarin je gehele lijf qua actie aan bod komt. Dit met het doel je zowel lichamelijk als conditioneel sterker te maken.

DE RUNNING BOOTCAMP

De groep bestaat uit deelnemers die samen in de buitenlucht willen bewegen.

De training maakt geen gebruik van extra attributen (gewichten) maar maakt gebruik van alle elementen die we onderweg tegen komen en daarbij uiteraard ons eigen lichaam.

Door zonder gewichten te werken wordt de kans op overbelasting en blessures verkleind en geeft het de vrijheid om te bewegen voor de loop onderdelen.

Tijdens de trainingen wordt rekening gehouden met niveau verschillen. Door het aanbrengen van differentiatie wordt iedereen op zijn eigen niveau belast. Je zult keer op keer verrast worden. Geen training is hetzelfde. De variatie in routes en oefeningen zorgt ervoor dat je plezier beleefd en gemotiveerd blijft!

RUNNING BOOTCAMP DINSDAGAVOND

Deze training is voor iedereen die de 5 km in ongeveer 35 minuten loopt, goed te doen.

Een training neemt ongeveer 1 ½ uur in beslag en de omvang ligt rond de 7 km. Deze Running Bootcamp wordt op dinsdagavond 19:30 uur gegeven.

Je krijgt een kwalitatief uitstekende training waarbij je deelname geschiedt op flexibele basis zonder abonnement of verdere kosten.

Alle vrijheid!

Veel leuker en makkelijker kunnen we het niet maken!

Waar u bij veel sportaanbieders inschrijfgeld en lidmaatschapsgeld zal moeten betalen hanteert Sterklopen deze niet. U hoeft zich na een eerste aanmelding ook niet meer aan- of af te melden. Wilt u van trainingsdag wisselen, meerdere keren per week meedoen of tijdelijk even niet trainen, dan is dat geen enkel probleem.

Geen inschrijfgeld

Aangezien er niets geregistreerd hoeft te worden, betaalt u ook niets!

Geen Abonnement

U voldoet alleen de kosten wanneer u deelneemt aan een training.

1e Proefles altijd gratis.

Gratis Proefles

U hoeft geen lid te worden van een vereniging of organisatie.

Geen opzegtermijn

Uiteraard jammer wanneer u niet meer komt, maar klaar is klaar, en per direct.

Running Bootcamp  Ons motto is: “Samen uit en samen thuis”

Je bent van harte welkom om een gratis proefles te volgen!

Voor alle trainingen geldt dat je deze middels de oefeningen net zo zwaar kan maken als je zelf wilt.

Train gerust een keer met ons mee!
Wij gebruiken alleen functionele cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Lees meer
Cookies instellingen
Accepteren
Afwijzen
Privacy- en cookiebeleid
Privacy- en cookiebeleid
Cookie name Active
Privacyverklaring
Sterklopen, gevestigd aan Callenburgstraat 118,  3134GH Vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://www.sterklopen.nl Callenburgstraat 118 3134GH Vlaardingen Tel.: +31629568938 Hanno Sterk is de functionaris gegevensbescherming van Sterklopen. Hij is te bereiken via info@sterklopen.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Sterklopen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Via aanmelding contactformulier website en/of e-mail:
- Voor- en achternaam - Telefoonnummer - Woonplaats - E-mailadres
Lijst met gegevens van de klant via een app en/of website bij aanschaf producten:
- Bedrijfsnaam - Straatnaam huisnummer - Telefoonnummer - Postcode - Land - Woonplaats
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sterklopen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Sterklopen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken - Om goederen en diensten bij u af te leveren - Sterklopen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Sterklopen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sterklopen) tussen zit. Sterklopen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: eM Client, i.vm. ledenadministratie en mailing. WhatsApp i.v.m. snelle communicatie. Deze laatste na expliciete toestemming.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Sterklopen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: Alle Sterklopen Trainingen: Naam, Telefoonnummer, E-mailadres> 1 jaar na de laatste deelname aan een der trainingen.
Delen van persoonsgegevens met derden
Sterklopen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen door een website die u bekijkt. Daarmee is uw computer, tablet of telefoon te herkennen tijdens uw bezoek. Voor sommige cookies moet u eerst toestemming geven. Sterklopen maakt gebruik van functionele en analytische cookies.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sterklopen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sterklopen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sterklopen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sterklopen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@sterklopen.nl
Bewaar instellingen
Cookies instellingen
Sterlopen