Personal StartersClinic

Eén op één begeleiding

Wil je graag onder begeleiding hardlopen, maar niet in groepsverband?

Bij ons kun je terecht voor individuele hardlooptrainingen die zijn afgestemd op jouw niveau. Onze Startersclinic is ideaal voor mensen die op een verantwoorde manier willen kennismaken met hardlopen. Dankzij onze jarenlange ervaring, kunnen wij jou op een prettige en veilige manier begeleiden.

Tijdens de één op één begeleiding krijg je trainingen die perfect zijn afgestemd op jouw individuele behoeften. Hierdoor kun je op een efficiënte manier werken aan het verbeteren van je hardlooptechniek en -prestaties, zonder het risico op blessures. Er is geen sprake van groeps- of tijdsdruk, waardoor we op een plezierige en ongedwongen manier samen naar jouw doelen kunnen toewerken.

DE STARTERSCLINIC

Onze trainingen worden verzorgd door een hardlooptrainer die is gediplomeerd door de Atletiekunie. Door een professionele achtergrond en expertise, ben je verzekerd van kwalitatief hoogwaardige trainingen die precies op maat zijn gemaakt voor jouw niveau en behoeften.

Bij ons trainingstraject hanteren wij geen standaard looptijd, omdat deze volledig afhankelijk is van het doel, de beginsituatie en de progressie van de individuele hardloper. Onze gediplomeerde hardlooptrainer zal jouw voortgang tijdens de trainingen nauwlettend in de gaten houden en het trainingstraject aanpassen waar nodig.

Startersclinic Vlaardingen Schiedam Maassluis

VOOR WIE EN HOE 

Onze Startersclinic is speciaal ontworpen voor beginnende hardlopers die op een gestructureerde wijze willen werken aan hun uithoudingsvermogen, beweeglijkheid en motoriek. Het doel van deze clinic is om je in staat te stellen om onafgebroken 5 km te kunnen hardlopen.

Tijdens de Startersclinic leer je de basisprincipes van hardlopen en worden de juiste technieken en houdingen aangeleerd. Ook besteden we aandacht aan warming-up- en cooling-down-oefeningen en geven we je tips tijdens het hardlopen. Kortom, we zorgen ervoor dat je op een plezierige wijze je doelen bereikt en het hardlopen als een duurzame en gezonde levensstijl kunt omarmen.

Begin ook | En loop deze week je eerste km!

Contact ons geheel vrijblijvend

5km Schema

Wil je toch liever zelfstandig aan de slag met een verantwoord schema?

Met behulp van dit schema train je in 10 weken naar 5km onafgebroken hardlopen. Je geeft aan wanneer je wilt beginnen en je voorkeursdag om te trainen.

Binnen 1 dag ontvangt u het schema en alle trainingsinformatie per e-mail.

5km schema bestellen
Hardloopschema intakeformulier
Wij gebruiken alleen functionele cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. View more
Cookies settings
Accepteren
Afwijzen
Privacy- en cookiebeleid
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Privacyverklaring
Sterklopen, gevestigd aan Callenburgstraat 118,  3134GH Vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://www.sterklopen.nl Callenburgstraat 118 3134GH Vlaardingen Tel.: +31629568938 Hanno Sterk is de functionaris gegevensbescherming van Sterklopen. Hij is te bereiken via info@sterklopen.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Sterklopen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Via aanmelding contactformulier website en/of e-mail:
- Voor- en achternaam - Telefoonnummer - Woonplaats - E-mailadres
Lijst met gegevens van de klant via een app en/of website bij aanschaf producten:
- Bedrijfsnaam - Straatnaam huisnummer - Telefoonnummer - Postcode - Land - Woonplaats
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sterklopen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Sterklopen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken - Om goederen en diensten bij u af te leveren - Sterklopen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Sterklopen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sterklopen) tussen zit. Sterklopen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: eM Client, i.vm. ledenadministratie en mailing. WhatsApp i.v.m. snelle communicatie. Deze laatste na expliciete toestemming.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Sterklopen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: Alle Sterklopen Trainingen: Naam, Telefoonnummer, E-mailadres> 1 jaar na de laatste deelname aan een der trainingen.
Delen van persoonsgegevens met derden
Sterklopen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen door een website die u bekijkt. Daarmee is uw computer, tablet of telefoon te herkennen tijdens uw bezoek. Voor sommige cookies moet u eerst toestemming geven. Sterklopen maakt gebruik van functionele en analytische cookies.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sterklopen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sterklopen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sterklopen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sterklopen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@sterklopen.nl
Save settings
Cookies settings

:-)

Sterlopen