Online Bedrijfs fitness

Online Workout

Sporten in je eigen veilige omgeving. Met onze online bedrijfsworkouts brengen we de energie naar jouw teams, waar dan ook. Activeer je werknemers en creëer een gezonde en productieve werkomgeving.

Laat jouw bedrijf bruisen van vitaliteit met onze meeslepende online bedrijfsworkouts!  Geen tijdverlies met het reizen naar de sportschool, want wij brengen de fitness rechtstreeks naar jouw team, waar ze ook zijn.

Versterk de teamgeest met leuke en motiverende groepsactiviteiten. Gezonde werknemers zijn gelukkige werknemers!

Online workout Sterklopen

Online Fit blijven

Steeds meer mensen kiezen ervoor om in hun vertrouwde omgeving te sporten. Dankzij online begeleiding wordt de deelname voor iedereen toegankelijk. In overleg worden de intensiteit, duur en frequentie van de trainingen afgestemd op de behoeften van het team.

Iedereen kan op zijn of haar eigen niveau deelnemen. De oefeningen zijn doorgaans tijdsgebonden, waardoor de deelnemers op hun eigen tempo kunnen meedoen.

Naast de 30-minuten workout kan Sterklopen indien gewenst wandel- en hardloopschema’s op maat samenstellen voor jouw team. Dit draagt bij aan een nog grotere bevordering van vitaliteit.

Online Begeleiding Bedrijven

Alleen maar toch samen!

Doordat alle deelnemers hetzelfde programma volgen, ontstaat er een stimulans om consistent deel te nemen aan deze trainingen.

De online trainingen worden live verzorgd, zonder gebruik van vooraf opgenomen video’s. Dit biedt het voordeel dat deelnemers nu zowel sociale als communicatieve interactie ervaren.

Samen met collega’s trainen geeft een sociale binding, vertrouwen, en door de groepsdynamiek ontstaat er een goede band tussen werknemers. Samen trainen, samen één doel. Een fitte werknemer is weerbaarder en productiever.

Bedrijfsfitness online Sterklopen

Begeleiding

Gedurende het hele traject ontvangen alle deelnemers continue ondersteuning van Sterklopen. Ze kunnen te allen tijde vragen, opmerkingen en feedback indienen, waardoor iedereen nauwkeurige begeleiding ontvangt, op elk moment van de dag.

Ervaar meetbare resultaten terwijl je de gezondheid en productiviteit van jouw team stimuleert. Een fitte werkomgeving betekent een succesvolle werkomgeving.

Wij maken voor u een op maat programma, voor elke doelgroep en op elk niveau!

Hardloopbegeleiding SterkLopen Schema Coaching Vlaardingen

Online Begeleiding  Fit personeel voor uw organisatie!

Programma’s voor iedere doelgroep en op elk niveau. Ook voor het online begeleiden van (sportief) wandelen tot hardlopen met workouts.

Een try-out behoort zeker tot de mogelijkheden!

Informatie & Contact
Privacy- en cookiebeleid
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Privacyverklaring
Sterklopen, gevestigd aan Callenburgstraat 118,  3134GH Vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://www.sterklopen.nl Callenburgstraat 118 3134GH Vlaardingen Tel.: +31629568938 Hanno Sterk is de functionaris gegevensbescherming van Sterklopen. Hij is te bereiken via info@sterklopen.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Sterklopen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Via aanmelding contactformulier website en/of e-mail:
- Voor- en achternaam - Telefoonnummer - Woonplaats - E-mailadres
Lijst met gegevens van de klant via een app en/of website bij aanschaf producten:
- Bedrijfsnaam - Straatnaam huisnummer - Telefoonnummer - Postcode - Land - Woonplaats
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sterklopen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Sterklopen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken - Om goederen en diensten bij u af te leveren - Sterklopen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Sterklopen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sterklopen) tussen zit. Sterklopen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: eM Client, i.vm. ledenadministratie en mailing. WhatsApp i.v.m. snelle communicatie. Deze laatste na expliciete toestemming.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Sterklopen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: Alle Sterklopen Trainingen: Naam, Telefoonnummer, E-mailadres> 1 jaar na de laatste deelname aan een der trainingen.
Delen van persoonsgegevens met derden
Sterklopen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen door een website die u bekijkt. Daarmee is uw computer, tablet of telefoon te herkennen tijdens uw bezoek. Voor sommige cookies moet u eerst toestemming geven. Sterklopen maakt gebruik van functionele en analytische cookies.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sterklopen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sterklopen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sterklopen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sterklopen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@sterklopen.nl
Save settings
Cookies settings