Natural Running Clinic

Natuurlijk Hardlopen!

Gedurende deze clinic leer je alles over loophouding en looptechniek.  We zullen je laten ervaren hoe het voelt om met een andere techniek te lopen en zullen we de impact van minimalistisch schoeisel op jouw hardloopervaring verkennen.

Als de methode op de juiste manier wordt toegepast, kan het bijdragen aan het voorkomen van blessures. Echter, bij een verkeerde aanpak kan deze methode juist blessures veroorzaken.

Hoewel hardlopen op het eerste gezicht eenvoudig lijkt, kan het in werkelijkheid behoorlijk uitdagend zijn. Deze clinic geeft je de nodige tools en technieken om jou hierbij te helpen, zodat je na afloop van de clinic zelfstandig verder kunt gaan en je hardloopefficiëntie en -prestaties kunt verbeteren.

Natuurlijk Hardlopen

Terug naar de basis

De Natural Running methode geeft je de lichamelijke en mentale basis om de overgang te maken van een traditionele naar een natuurlijke manier van hardlopen. Minder impact op gewrichten, spieren en pezen kan zorgen dat je weer met plezier kan hardlopen.

Minder impact, minder blessures

Luister naar je lichaam!

Het blijft echter van groot belang om de signalen welke je lichaam je geven serieus te nemen en niet, zoals zo vaak gebeurt, door te jakkeren met trainen! Bij deze clinic is het mogelijk om op blote voeten de juiste techniek onder de knie te krijgen maar dat kan zeker ook op “normaal” schoeisel.

Beleef het I De meest natuurlijke wijze van hardlopen

Bij deze clinic wordt er ruim de tijd genomen om al jouw vragen te beantwoorden en jou persoonlijk te begeleiden in het verbeteren van jouw hardlooptechniek en -houding. Daarnaast zul je een plezierige en comfortabele manier van hardlopen ervaren, die je voor de rest van jouw leven kunt toepassen en waarmee je jouw hardloopprestaties kunt verbeteren.

Contact en Info

VEEL GESTELDE VRAGEN NATURAL RUNNING CLINIC

Natural running is een loopstijl die is gebaseerd op het idee van zo efficiënt en biomechanisch natuurlijk mogelijk rennen, met minimale interferentie van moderne hardloopschoenen en technologieën.

De clinic kan zowel in een 1-op-1 setting plaatsvinden als in groepsverband met meerdere deelnemers tegelijkertijd. Daarnaast bieden wij ook clinics aan voor bedrijven en verenigingen.

Het doel van een natural running clinic is om hardlopers te helpen hun techniek te verbeteren, mogelijke blessures te voorkomen en een meer natuurlijke en efficiënte manier van hardlopen te ontwikkelen.

Voordelen van natural running zijn onder andere verminderde kans op blessures, verbeterde loopefficiëntie en een meer natuurlijke loopstijl die de biomechanica van het lichaam respecteert.

Tijdens een clinic kun je verwachten technische instructie te ontvangen, praktische oefeningen te doen en feedback te krijgen over je loopstijl.

De duur van deze clinic kan variëren, maar doorgaans ligt de tijdsduur tussen de 75 minuten en 1,5 uur.

Comfortabele loopkleding en geschikt schoeisel zijn belangrijk.
Minimalistische hardloopschoenen of barefoot-schoenen worden vaak aanbevolen, maar dit kan afhangen van persoonlijke voorkeur en comfort.

Zeker, je kunt via deze website een cadeaubon bestellen. De cadeaubon bevat zowel de naam van de ontvanger als die van de gever. De cadeaubon wordt binnen één dag per post verzonden.

Privacy- en cookiebeleid
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Privacyverklaring
Sterklopen, gevestigd aan Callenburgstraat 118,  3134GH Vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://www.sterklopen.nl Callenburgstraat 118 3134GH Vlaardingen Tel.: +31629568938 Hanno Sterk is de functionaris gegevensbescherming van Sterklopen. Hij is te bereiken via info@sterklopen.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Sterklopen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Via aanmelding contactformulier website en/of e-mail:
- Voor- en achternaam - Telefoonnummer - Woonplaats - E-mailadres
Lijst met gegevens van de klant via een app en/of website bij aanschaf producten:
- Bedrijfsnaam - Straatnaam huisnummer - Telefoonnummer - Postcode - Land - Woonplaats
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sterklopen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Sterklopen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken - Om goederen en diensten bij u af te leveren - Sterklopen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Sterklopen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sterklopen) tussen zit. Sterklopen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: eM Client, i.vm. ledenadministratie en mailing. WhatsApp i.v.m. snelle communicatie. Deze laatste na expliciete toestemming.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Sterklopen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: Alle Sterklopen Trainingen: Naam, Telefoonnummer, E-mailadres> 1 jaar na de laatste deelname aan een der trainingen.
Delen van persoonsgegevens met derden
Sterklopen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen door een website die u bekijkt. Daarmee is uw computer, tablet of telefoon te herkennen tijdens uw bezoek. Voor sommige cookies moet u eerst toestemming geven. Sterklopen maakt gebruik van functionele en analytische cookies.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sterklopen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sterklopen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sterklopen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sterklopen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@sterklopen.nl
Save settings
Cookies settings