Hardloop & Wandel Training Bedrijven

BEWEGEN OP LOCATIE

Sterklopen organiseert voor groepen en bedrijven professionele trainingen en clinics. Wij geven deze vanaf elke locatie en op ieder moment. 

Direct vanaf de werkplek, in de lunch of na werktijd.

Samen werken we op een prettige en veilige manier aan vitaliteit.

Wilt u een vast sportmoment per week of een clinic opzetten voor een komend evenement? Wij denken graag met u mee!

HARDLOPEN

Een hardloopteam binnen een organisatie is van toegevoegde waarde.

Samen met uw vrienden, clubgenoten of collega’s trainen. Door middel van samenwerking, sociale binding, vertrouwen, en groepsdynamiek ontstaat er een goede band tussen werknemers. Samen trainen, samen één doel. Een fitte werknemer is weerbaarder en productiever.

Respect voor elkaar hebben staat tijdens alle trainingen hoog in het vaandel. Tijdens een training wordt altijd gedifferentieerd zodat iedereen op zijn eigen niveau kan trainen.

U kunt naar een bepaalde afstand of evenement toe trainen of gewoon iedere week samen sporten met als doel fit en gezond blijven.

Sterklopen kan u diverse soorten trainingen aanbieden. Wekelijkse hardlooptrainingen naar een evenement, bootcamptrainingen waarbij het hele lichaam wordt aangesproken of bijvoorbeeld een beginnerscursus hardlopen.

Wanneer het hardlopen nog een te grote stap is dan kunnen wij voor u een minder belastende sportief wandeltraining organiseren. Dit is stevig doorwandelen met een mix van diverse soorten oefeningen. Een zeer leuke training en voor iedereen toegankelijk.

Wandelen Bedrijven Lunchpauze

SPORTIEF WANDELEN

Beginnen met een sportieve manier van bewegen? Jong of ouder, iedereen kan deelnemen aan het sportief wandelen omdat het een veilige manier van bewegen is. Het is voor iedereen die aan zijn of haar fitheid wil werken de ideale activiteit.

Sportief wandelen is wandelen maar dan op een sportievere manier dan zomaar een stukje wandelen. Er wordt stevig doorgewandeld maar wel op een niveau dat een gesprek voeren nog goed te doen is. Naast het wandelen zullen er tijdens de actieve pauzes spierversterkende oefeningen worden aangeboden en zal er aandacht zijn voor de lichaamshouding. Verder wordt er gewerkt aan coördinatie, evenwicht en beweeglijkheid.

Door de professionele begeleiding en een verantwoorde trainingsmethodiek biedt het meer dan het gewone wandelen.

Samen trainen is gezellig en is een extra stimulans om je op weg te helpen naar een betere conditie.

Samen trainen is gezellig en is een extra stimulans om je op weg te helpen naar een betere conditie.

WANDELEND VERGADEREN

Wandelend vergaderen is goed voor de creativiteit, versterkt de collegiale band en is ook nog eens gezond. Daarbij krijg je de frisse buitenlucht door de longen!

Wandelend vergaderen is ideaal als u moet brainstormen over innovatieve ideeën of oplossingen. Sterklopen kan voor u deze “walking meetings” organiseren geheel zoals u dat in gedachten heeft.  Wij denken graag met u mee zodat deze meetings een groot succes gaan worden.

Sterklopen

BEDRIJFSTRAINING

Een lunch-walk of lunch-run is een prima te organiseren evenement. Deelnemers raken gemotiveerd om meer te gaan bewegen en worden zich bewust van de gezondheidsvoordelen. Een beweegvorm na werktijd behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.

De hardloop-, en sportief wandeltrainingen kunnen wij aanbieden op elk niveau. Zo kunnen wij zowel aan starters als ervaren hardlopers een gerichte training bieden. Hardlooptechniek en loophouding zijn een vast onderdeel van de training en zo worden blessures tot een minimum beperkt.

Heeft u nog geen duidelijk plan om aan vitaliteit onder u werknemers te gaan werken? Wij kunnen u prima adviseren en met u meedenken.

Plezier houden in het bewegen staat bovenal!

Enkele hardloopclinic onderwerpen

Looptechniek

Met de juiste techniek en loophouding wordt de kans op blessures verminderd. Maar wat is een goede looptechniek? We gaan het samen ervaren.


Trainingsmethodiek

Wil je gericht gaan trainen dan zal je toch moeten weten naar welk doel. Een realistisch doel!

Goed plannen en slim trainen is een voorwaarde

Schoeisel

Wie de schoen past trekke hem aan.. . Hoe zit het nou met schoenen?

Duur, goedkoop, dikke zolen of toch dunne zolen. Alles komt aan bod.

Sterklopen | Bedrijfstraining

Voor een vast sportmoment  in de week of  het opzetten van  een traject naar een evenement

Contact en Informatie
Wij gebruiken alleen functionele cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Lees meer
Cookies instellingen
Accepteren
Afwijzen
Privacy- en cookiebeleid
Privacy- en cookiebeleid
Cookie name Active
Privacyverklaring
Sterklopen, gevestigd aan Callenburgstraat 118,  3134GH Vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://www.sterklopen.nl Callenburgstraat 118 3134GH Vlaardingen Tel.: +31629568938 Hanno Sterk is de functionaris gegevensbescherming van Sterklopen. Hij is te bereiken via info@sterklopen.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Sterklopen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Via aanmelding contactformulier website en/of e-mail:
- Voor- en achternaam - Telefoonnummer - Woonplaats - E-mailadres
Lijst met gegevens van de klant via een app en/of website bij aanschaf producten:
- Bedrijfsnaam - Straatnaam huisnummer - Telefoonnummer - Postcode - Land - Woonplaats
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sterklopen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Sterklopen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken - Om goederen en diensten bij u af te leveren - Sterklopen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Sterklopen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sterklopen) tussen zit. Sterklopen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: eM Client, i.vm. ledenadministratie en mailing. WhatsApp i.v.m. snelle communicatie. Deze laatste na expliciete toestemming.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Sterklopen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: Alle Sterklopen Trainingen: Naam, Telefoonnummer, E-mailadres> 1 jaar na de laatste deelname aan een der trainingen.
Delen van persoonsgegevens met derden
Sterklopen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen door een website die u bekijkt. Daarmee is uw computer, tablet of telefoon te herkennen tijdens uw bezoek. Voor sommige cookies moet u eerst toestemming geven. Sterklopen maakt gebruik van functionele en analytische cookies.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sterklopen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sterklopen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sterklopen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sterklopen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@sterklopen.nl
Bewaar instellingen
Cookies instellingen
Sterlopen