Corona Update

Corona Update

03/11/2020 SterkLopen 0
Corona nieuws Sterklopen Vlaardingen
Corona Sterklopen Trainingen

19-05-2021:

Buiten sporten in groepen (Sportief Wandelen & Running Bootcamp)

Buiten sporten in groter groepsverband kan weer vanaf 19 mei 2021, maar er zijn wel voorwaarden. Dit mag met maximaal 30 personen en iedereen houdt 1,5 meter afstand. Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan.


24-03-2021:

Het sportief wandelen zal per vrijdag 2 april weer worden opgestart.

Regels welke moeten worden opgevolgd:

  • Groepen zijn max. 4 deelnemers groot en dit met onderlinge afstand van 1,5 meter.
  • Tussen de groepen moet minimaal 5 meter afstand blijven.
  • Er mag geen uitwisseling tussen de groepjes plaatsvinden.

19-03-2021:

De Running Bootcamp trainingen op de dinsdagavond en woensdagochtend zullen vanaf heden weer worden hervat. De trainingen worden geheel volgens de regels van het RIVM en de gemeente Vlaardingen gegeven.


23-02-2021:

I.v.m. de verlengde lock-down zijn alle groepstrainingen tot 15 maart 2021 gecanceld.

De personaltrainingen en hardloopclinics vinden normaal doorgang.


12-01-2021:

I.v.m. de verlengde lock-down zijn alle groepstrainingen tot 2 maart 2021 gecanceld.

De personaltrainingen en hardloopclinics vinden normaal doorgang.


15-12-2020:

I.v.m. de huidige lock-down ingaande op 15-12-2020 zijn alle groepstrainingen gecanceld.

De personaltrainingen en hardloopclinics vinden normaal doorgang.


11-12-2020:

Gesprek sportsector met kabinet over sport en training in 2021.


19-11-2020:

Alle running Bootcamp trainingen zijn weer hervat.

De personaltrainingen en hardloopclinics vinden normaal doorgang.

De sportief wandel trainingen zullen mogelijk in januari weer op kleine schaal worden hervat.


17-11-2020:

Per 19 november 00.00 uur lopen de aanvullende maatregelen af en keren we terug naar de gedeeltelijke lockdown. Dan gelden de maatregelen zoals die op 13 oktober zijn afgekondigd.

Maatregelen voor wat betreft het buitensporten:

  • Voor buitensporten geldt een maximum van 4 personen (exclusief instructeur). Zij houden onderling 1,5 meter afstand.
  • Meerdere groepjes naast elkaar is mogelijk, zolang zij onderling niet mengen.

6-11-2020:

Helaas kunnen er op dit moment geen trainingen meer worden gegeven. Bij navraag bij de gemeente Vlaardingen kreeg ik de bevestiging dat dit tijdens de vernieuwde maatregelen van 4-11-2020 niet meer is toegestaan.

Meerdere groepjes van 2 met 1 instructeur is inderdaad niet meer toegestaan. Een groepsles mag maximaal uit 2 personen bestaan (exclusief instructeur).


5-11-2020:

De volgende maatregelen gelden nu voor sport.

  • Maximaal 2 personen mogen met elkaar sporten (binnen en buiten) in een groepje. Zij houden onderling 1,5 meter afstand.
  • Voor binnensporten geldt een maximum van 2 personen per groepje (exclusief instructeur). En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte.
  • Voor buitensporten geldt een maximum van 2 personen per groepje (exclusief instructeur). Zij houden onderling 1,5 meter afstand.
  • Groepslessen voor volwassenen bij commerciële sportaanbieders (bijvoorbeeld dans-, fitness-, sport, yoga en boksscholen) zijn verboden. Dit verbod geldt voor groepslessen die binnen en buiten plaatsvinden. Ook bootcamps buiten met meerdere groepjes van 2 personen zijn dus niet toegestaan.

4-11-2020, 22:00 uur:

I.v.m. verscherpte Corona maatregelen zijn vanaf vermelde datum alle groepstrainingen gecanceld.

 

Privacy- en cookiebeleid
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Privacyverklaring
Sterklopen, gevestigd aan Callenburgstraat 118,  3134GH Vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://www.sterklopen.nl Callenburgstraat 118 3134GH Vlaardingen Tel.: +31629568938 Hanno Sterk is de functionaris gegevensbescherming van Sterklopen. Hij is te bereiken via info@sterklopen.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Sterklopen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Via aanmelding contactformulier website en/of e-mail:
- Voor- en achternaam - Telefoonnummer - Woonplaats - E-mailadres
Lijst met gegevens van de klant via een app en/of website bij aanschaf producten:
- Bedrijfsnaam - Straatnaam huisnummer - Telefoonnummer - Postcode - Land - Woonplaats
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sterklopen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Sterklopen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken - Om goederen en diensten bij u af te leveren - Sterklopen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Sterklopen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sterklopen) tussen zit. Sterklopen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: eM Client, i.vm. ledenadministratie en mailing. WhatsApp i.v.m. snelle communicatie. Deze laatste na expliciete toestemming.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Sterklopen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: Alle Sterklopen Trainingen: Naam, Telefoonnummer, E-mailadres> 1 jaar na de laatste deelname aan een der trainingen.
Delen van persoonsgegevens met derden
Sterklopen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen door een website die u bekijkt. Daarmee is uw computer, tablet of telefoon te herkennen tijdens uw bezoek. Voor sommige cookies moet u eerst toestemming geven. Sterklopen maakt gebruik van functionele en analytische cookies.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sterklopen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sterklopen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sterklopen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sterklopen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@sterklopen.nl
Save settings
Cookies settings