Bedrijfs Hardloop Clinic

Theorie en Praktijk voor Alle Niveaus

Versterk uw bedrijf en uw team met onze bedrijfs-hardloopclinic, waarin we de wereld van hardlopen vanuit alle hoeken benaderen, met zowel theoretische inzichten als praktische vaardigheden. Of uw medewerkers beginners zijn of doorgewinterde marathonlopers, onze clinic is geschikt voor iedereen.

Bij onze bedrijfs-hardloopclinic streven we ernaar om uw medewerkers te inspireren en te motiveren door hen de diepgaande kennis en de praktische tools te bieden die ze nodig hebben om hardlopen op de juiste manier te beheersen, ongeacht hun huidige niveau.

Running Krachtoefeningen Vlaardingen
Investeer in de Gezondheid en het Welzijn van uw Team

Waarom een Bedrijfs-Hardloopclinic?

Een gezond en vitaal team kan bijdragen aan een positieve werkomgeving en verhoogde productiviteit. Onze clinic richt zich op het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van uw medewerkers door hen in staat te stellen het plezier en de voordelen van hardlopen te ontdekken.

Theorie en Praktijk in Perfecte Balans

Onze bedrijfs-hardloopclinic is ontworpen om een evenwicht te bieden tussen theoretische kennis en praktische toepassingen. We geloven dat het begrijpen van de wetenschap achter hardlopen uw medewerkers zal helpen om bewustere hardlopers te worden, terwijl praktische oefeningen hen de nodige vaardigheden en zelfvertrouwen zullen geven.

Deskundige Begeleiding

Een gediplomeerde trainer met jarenlange expertise staat klaar om uw medewerkers volledige uitleg te geven en alle vragen te beantwoorden, zowel tijdens de theoretische sessies als het praktische gedeelte.

Individueel

Of uw medewerkers nu beginners zijn die hun eerste stappen in hardlopen zetten of ervaren marathonlopers die hun prestaties willen verbeteren, wij passen onze clinic aan aan op de individuele behoeften en niveaus van de deelnemers.

Wat omvat onze Bedrijfs-Hardloopclinic?

Een aantal onderwerpen die altijd aan bod komen:

Blessurepreventie

Tips en technieken om blessures te voorkomen.

Loophouding

Het aanleren van de juiste lichaamshouding voor efficiënt en blessurevrij lopen.

Looptechniek

Oefenen van looptechnieken om prestaties te verbeteren en blessures te voorkomen.

Trainingsmethoden

Hoe effectief te trainen en op te bouwen.

Schoenen en Uitrusting

Advies over de juiste uitrusting en schoenen.

Voeding

Hoe voeding kan bijdragen aan prestaties en herstel.

Investeer in de Toekomst van uw Bedrijf

Door deel te nemen aan onze bedrijfs-hardloopclinic met een uitgebalanceerde mix van theorie en praktijk, investeert u niet alleen in de gezondheid en het welzijn van uw team, maar ook in de groei en het succes van uw bedrijf. Of uw medewerkers nu beginners zijn die hun eerste stappen in hardlopen zetten of ervaren marathonlopers die hun prestaties willen verbeteren, onze clinic heeft voor iedereen iets te bieden.

Bent u klaar om uw medewerkers de mogelijkheid te bieden om hardlopen in al zijn facetten te begrijpen en te beheersen, ongeacht hun ervaringsniveau? Neem gerust contact met ons op en ontdek hoe onze bedrijfs-hardloopclinic uw team kan inspireren en versterken.

Bedrijf hardloopclinic
Privacy- en cookiebeleid
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Privacyverklaring
Sterklopen, gevestigd aan Callenburgstraat 118,  3134GH Vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://www.sterklopen.nl Callenburgstraat 118 3134GH Vlaardingen Tel.: +31629568938 Hanno Sterk is de functionaris gegevensbescherming van Sterklopen. Hij is te bereiken via info@sterklopen.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Sterklopen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Via aanmelding contactformulier website en/of e-mail:
- Voor- en achternaam - Telefoonnummer - Woonplaats - E-mailadres
Lijst met gegevens van de klant via een app en/of website bij aanschaf producten:
- Bedrijfsnaam - Straatnaam huisnummer - Telefoonnummer - Postcode - Land - Woonplaats
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sterklopen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Sterklopen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken - Om goederen en diensten bij u af te leveren - Sterklopen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Sterklopen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sterklopen) tussen zit. Sterklopen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: eM Client, i.vm. ledenadministratie en mailing. WhatsApp i.v.m. snelle communicatie. Deze laatste na expliciete toestemming.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Sterklopen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: Alle Sterklopen Trainingen: Naam, Telefoonnummer, E-mailadres> 1 jaar na de laatste deelname aan een der trainingen.
Delen van persoonsgegevens met derden
Sterklopen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen door een website die u bekijkt. Daarmee is uw computer, tablet of telefoon te herkennen tijdens uw bezoek. Voor sommige cookies moet u eerst toestemming geven. Sterklopen maakt gebruik van functionele en analytische cookies.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sterklopen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sterklopen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sterklopen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sterklopen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@sterklopen.nl
Save settings
Cookies settings