55 plus

Een Actieve Levensstijl voor 55-plussers

Op zoek naar een geweldige manier om actief te blijven en nieuwe vrienden te maken? Sterklopen heeft het. We bieden zowel  binnen- en buitenactiviteiten speciaal ontworpen voor mensen van 55 jaar en ouder.

✅ Variatie: Onze activiteiten zijn nooit saai! Van het sportief wandelen met verschillende routes en oefeningen tot de binnen 55+ sportinstuif met iedere keer weer andere oefeningen. We hebben voor elk wat wils. ✅ Professioneel: Een gediplomeerd trainer zorgt ervoor dat je elke activiteit op een veilige en effectieve manier beoefent.

✅ Sociaal: Bij Sterklopen geloven we in de kracht van gemeenschap. Ontmoet gelijkgestemde mensen en bouw waardevolle vriendschappen op terwijl je actief bezig bent.

Of je nu je conditie wilt verbeteren, stress wilt verminderen, of gewoon wilt genieten van een leuke en sociale activiteit, Sterklopen heeft het voor jou.

Sportief bewegen Sterklopen trainingen Maassluis

IN BEWEGING BLIJVEN

Het is vooral op latere leeftijd belangrijk om actief te blijven. Naarmate men ouder wordt, begint het spierverlies namelijk steeds sneller toe te nemen.

In de leeftijd tussen de 20 en 90 jaar kan de totale spiermassa zelfs met de helft afnemen. Daarom is het van belang om regelmatig te blijven werken aan het behouden van de conditie, motoriek en flexibiliteit van het lichaam.

Blijven bewegen en het lichaam blijven prikkelen is dus van groot belang.

Wil je buiten bewegen?

Doe dan mee met het Sportief Wandelen

Het sportief wandelen is bij uitstek geschikt om aan de motorische basis eigenschappen van het lichaam te werken. Er wordt gewerkt aan kracht, beweeglijkheid, uithoudingsvermogen en coördinatie.

Alles over het Sportief Wandelen

Wil je binnen bewegen?

Doe dan eens mee met de Sportinstuif Sportief Bewegen  55+

Een uur lang afwisselende conditie-, en krachtverbeterende oefeningen voor jong en oud.

Alles over het Sportief Bewegen

SAMEN BEWEGEN

Regelmatig sporten kan een effectieve manier zijn om verloren spiermassa als gevolg van inactiviteit opnieuw op te bouwen. Naast het op peil houden van je conditie en fit blijven, biedt sporten nog tal van andere voordelen, zowel fysiek als mentaal.

Sporten in groepsverband biedt niet alleen lichamelijke voordelen, maar ook sociale voordelen. Het brengt je in contact met andere mensen en kan helpen bij het opbouwen van sociale relaties. Daarnaast kan sporten in een groep veiliger zijn dan alleen sporten. Het kan ook helpen om gemotiveerd te blijven om aan de trainingen deel te nemen, omdat je je maatjes ziet en samen traint. Het is belangrijk om te zorgen voor deskundige begeleiding om te verzekeren dat de training veilig en verantwoord is.

BEWEEGRICHTLIJNEN VOOR VOLWASSENEN

Regelmatig bewegen is niet alleen goed voor je gezondheid, maar het wordt nog beter als je meer beweegt. Het wordt aanbevolen om ten minste 150 minuten per week matig intensief te bewegen, verdeeld over meerdere dagen. Als je langer, vaker en/of intensiever beweegt, levert dit extra gezondheidsvoordelen op. Het is ook belangrijk om minstens twee keer per week activiteiten te doen die de spieren en botten versterken, eventueel in combinatie met balansoefeningen voor ouderen. Probeer daarnaast langdurig stilzitten te voorkomen.

Privacy- en cookiebeleid
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Privacyverklaring
Sterklopen, gevestigd aan Callenburgstraat 118,  3134GH Vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://www.sterklopen.nl Callenburgstraat 118 3134GH Vlaardingen Tel.: +31629568938 Hanno Sterk is de functionaris gegevensbescherming van Sterklopen. Hij is te bereiken via info@sterklopen.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Sterklopen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Via aanmelding contactformulier website en/of e-mail:
- Voor- en achternaam - Telefoonnummer - Woonplaats - E-mailadres
Lijst met gegevens van de klant via een app en/of website bij aanschaf producten:
- Bedrijfsnaam - Straatnaam huisnummer - Telefoonnummer - Postcode - Land - Woonplaats
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sterklopen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Sterklopen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken - Om goederen en diensten bij u af te leveren - Sterklopen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Sterklopen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sterklopen) tussen zit. Sterklopen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: eM Client, i.vm. ledenadministratie en mailing. WhatsApp i.v.m. snelle communicatie. Deze laatste na expliciete toestemming.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Sterklopen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: Alle Sterklopen Trainingen: Naam, Telefoonnummer, E-mailadres> 1 jaar na de laatste deelname aan een der trainingen.
Delen van persoonsgegevens met derden
Sterklopen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen door een website die u bekijkt. Daarmee is uw computer, tablet of telefoon te herkennen tijdens uw bezoek. Voor sommige cookies moet u eerst toestemming geven. Sterklopen maakt gebruik van functionele en analytische cookies.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sterklopen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sterklopen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sterklopen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sterklopen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@sterklopen.nl
Save settings
Cookies settings